Hovslageri

Hovslagare Björn

Godkänd av Jordbruksverket hovslagare Dnr; 32-1701/10


KLINIKHOVSLAGERI


Jag arbetar vid kliniken i Hökhuvud

hos Distriktsveterinärerna Östhammar. 

Vid speciella fall så som tex fång

där man vill undvika transport

av hästen åker jag även ut till stall i

Distriktsveterinärernas regi.


Standardskoning och tappskor står

även det på schemat.

 

För att boka mig på torsdagar

kontaktar man

 Distriktsveterinärerna Östhammar

                 010-122 88 00

 

Kort resumé


Flerårigt samarbete med djurskyddspolisen samt länsstyrelsen vid djurskyddsärenden.


Behjälplig som hovslagare vid studier vid SLU Uppsala.


Samarbetar med veterinärdoktor Nils Roneus Sverige samt Elisabeth Fellman på Åland.


Flerårigt samarbete med Distriktsveterinärerna Östhammar.HOVSLAGERI

Jag är stolt anhängare av den gamla skolans hovslageri och tror på ett odramatiskt hovslageri där man tar hela hästen som individ i beaktande utan att krångla till det i onödan.


Jag har mycket fördjupad kunskap inom fång vilket får kallas mitt specialområde och till dags datum har jag 100% uppklarning samt återställning till normal användning även på hög tälingsnivå.

Hovbensfrakturer, fölkorrigering och allmän biodynamik är andra ämnen jag har fördjupat mig.


Jag tror att ärlighet varar längst.

Därför kan du alltid lita på att jag kommer föreslå billigare lösningar i de fall jag anser det likvärdigt samt att jag alltid kommer redogöra prognos, behandlingsplan, samt cirkakostnad innan det är klart samt väga detta mot hästens förutsättningar, era förväntningar efter rehabilitering med mera.

Copyright @ All Rights Reserved