Hovslageri

Hovslagare Björn

Godkänd av Jordbruksverket hovslagare Dnr; 32-1701/10

HOVSLAGERI

Jag är stolt anhängare av den gamla skolans hovslageri, jag besitter en gedigen anatomisk grund och är väl införstådd med hästens rörelseapparat.

Jag tror på ett odramatiskt hovslageri utan att krångla till det i onödan.

Samtidigt har jag klinisk erfarenhet och kan tillsammans med veterinär lösa i stort sett vad som helst.

Jag tror att ärlighet varar längst. Därför kan du alltid lita på att jag kommer föreslå billigare lösningar i de fall jag anser det likvärdigt samt att jag alltid kommer redogöra prognos, behandlingsplan, cirkakostnad innan det är klart samt väga detta mot hästens förutsättningar, era förväntningar efter rehabilitering med mera.

Klinikhovslageri.

Varje Torsdag står jag på kliniken i Hökhuvud hos Distriktsveterinärerna Östhammar. Vid speciella fall så som tex fång där man vill undvika transport av hästen åker jag även ut till stall i Distriktsveterinärernas regi.

Standardskoning och tappskor står även det på schemat.

Enkel Tappsko på kliniken kostar 150kr ink moms i mån av tid, allt för att hjälpa de lokala hovslagarna i deras dagliga arbete.

 

För att boka mig på torsdagar kontaktar man

Distriktsveterinärerna Östhammar på tfn; 010-122 88 00

 

PRISER

Startavgift hovslageri 1.350 kronor/häst ink moms

Ingår 90minuter arbete i startavgiften

 

Timdebitering per häst efter 90minuter arbete

Startavgift + 750 kronor/påbörjade 30 minuter

 

Per par skor 150 kronor ink moms

 

Exempel

Helskoning 1.650kronor ink moms

(startavgift + 2par skor)

Halvskoning 1.500 kronor ink moms

(Startavgift + 1par skor)

 

En hov med sko 1.425 kronor ink moms

(Startavgift + 1 sko)

 

Verkning 1.350 kronor ink moms

(Startavgift)

 

Tung häst helskoning 2.300 kronor ink moms

(Startavgift + timdebitering 30minuter + 2par skor)

 

Material så som gips o.dyl tillkommer

 

Seglinge gård i Almunge.

 

Var annan Onsdag finns det möjlighet att boka skoning på Seglinge där veterinär Nils Roneus har klinik varjeTorsdag.

På sikt finns möjligheten för fast smedja på Seglinge där man skulle kunna lämna sina hästar och transport på morgonen för att hämta dom nyskodda efter jobbet, dock är intresset för detta svalt tyvärr.

På seglinge blir skoningen billigare då mindre resetid effektiviserar mitt arbete.

Helskoning standard 1.100kr ink moms

Halvskoning standard 800kr ink moms

Verkning standard 400kr ink moms

Kvalificerat arbete enl ordinarie prislista

 

För tidsbokning Seglinge kontakta mig på tfn; 070 694 16 67

För tidsbokning veterinär kontakta Nils Roneus; 070-317 85 00

 

Priser inkl moms 25%;

(Priserna gäller ambulerande hovslageri ej klinikhovslagerierna)

Helskoning

1.450 kronor inkl arbete och standardmaterial.

 

Halvskoning

970 kronor inkl arbete och standardmaterial.

 

Verkning

500 kronor inkl arbete

 

Kvalificerat arbete

Ex fång, böld, fraktur etc

1.250 startavgift 90min

625kr per båbörjad 30min efter första 90min

+ ev material

 

Smidestillägg/varmskoning

500 Kronor

 

Tappsko

Egen kund

300 kronor vid vägarna förbi

300kronor + resa om omständigt

 

Annans kund 900 kronor + resa

För fullständig prislista, hovsjukvård, smide etc kontakta mig.

Reskostnader inkl moms 25%

(Ingår inom ordinarie arbetsområde = bilavgift + 30minuter)

Bilavgift

Upp till 10 km 100kr

Över 10 km 338kr

Inställelseavgift

Första halvtimmen 373kr

Varje påbörjad 15 minuters period efter första halvtimmen 125kr

Betalningsvillkor

Faktura;

Endast företagskunder och fakturan säljs, fakturaavgift 15% tillkommer.

Betalvillkor faktura är 10 dagar från fakturadatum.

Kort;

Tar ej Kort tills vidare.

Kontant alt

Swish

För fullständig prislista kontakta mig.

Med reservation för prisändringar.

Copyright @ All Rights Reserved