Hovslageri

Hovslagare Björn

Godkänd av Jordbruksverket hovslagare Dnr; 32-1701/10

HOVSLAGERI

Jag är stolt anhängare av den gamla skolans hovslageri, jag besitter en gedigen anatomisk grund och är väl införstådd med hästens rörelseapparat.

Jag tror på ett odramatiskt hovslageri utan att krångla till det i onödan.

Samtidigt har jag klinisk erfarenhet och kan tillsammans med veterinär lösa i stort sett vad som helst.

Jag tror att ärlighet varar längst. Därför kan du alltid lita på att jag kommer föreslå billigare lösningar i de fall jag anser det likvärdigt samt att jag alltid kommer redogöra prognos, behandlingsplan, cirkakostnad innan det är klart samt väga detta mot hästens förutsättningar, era förväntningar efter rehabilitering med mera.

Klinikhovslageri.

Varje Torsdag står jag på kliniken i Hökhuvud hos Distriktsveterinärerna Östhammar.  Vid speciella fall så som tex fång där man vill undvika transport av hästen åker jag även ut till stall i Distriktsveterinärernas regi.

Standardskoning och tappskor står även det på schemat.

 

För att boka mig på torsdagar kontaktar man

 Distriktsveterinärerna Östhammar på tfn;    010-122 88 00

 

Copyright @ All Rights Reserved