Hovslageri

Hovslagare Björn


Godkänd av Jordbruksverket hovslagare Dnr; 32-1701/10

HOVSLAGERI


Jag är stolt anhängare av den gamla skolans hovslageri, jag besitter en gedigen anatomisk grund och är väl införstådd med hästens rörelseapparat.

Jag tror på ett odramatiskt hovslageri utan att krångla till det i onödan.

Samtidigt har jag klinisk erfarenhet och kan tillsammans med veterinär lösa i stort sett vad som helst.

Jag tror att ärlighet varar längst. Därför kan du alltid lita på att jag kommer föreslå billigare lösningar i de fall jag anser det likvärdigt samt att jag alltid kommer redogöra prognos, behandlingsplan, cirkakostnad innan det är klart samt väga detta mot hästens förutsättningar, era förväntningar efter rehabilitering med mera.

Klinikhovslageri.

Varje Torsdag står jag på kliniken i Hökhuvud hos Distriktsveterinärerna Östhammar.  Vid speciella fall så som tex fång där man vill undvika transport av hästen åker jag även ut till stall i Distriktsveterinärernas regi.

Standardskoning och tappskor står även det på schemat.

Enkel Tappsko på kliniken kostar 150kr ink moms i mån av tid, allt för att hjälpa de lokala hovslagarna i deras dagliga arbete.


För att boka mig på torsdagar kontaktar man

 Distriktsveterinärerna Östhammar på tfn;    010-122 88 00


                       PRISER

Startavgift hovslageri 1.350 kronor/häst ink moms

Ingår 90minuter arbete i startavgiften


Timdebitering per häst efter 90minuter arbete 

Startavgift + 750 kronor/påbörjade 30 minuter


Per par skor 150 kronor ink moms


Exempel

Helskoning 1.650kronor ink moms

(startavgift + 2par skor)

Halvskoning 1.500 kronor ink moms

(Startavgift + 1par skor)


En hov med sko 1.425 kronor ink moms

(Startavgift + 1 sko)


Verkning 1.350 kronor ink moms

(Startavgift)


Tung häst helskoning 2.300 kronor ink moms

(Startavgift + timdebitering 30minuter + 2par skor)


Material så som gips o.dyl tillkommer


Seglinge gård i Almunge.


Var annan Onsdag finns det möjlighet att boka skoning på Seglinge där veterinär Nils Roneus har klinik varjeTorsdag.

På sikt finns möjligheten för fast smedja på Seglinge där man skulle kunna lämna sina hästar och transport på morgonen för att hämta dom nyskodda efter jobbet, dock är intresset för detta svalt tyvärr.

På seglinge blir skoningen billigare då mindre resetid effektiviserar mitt arbete.

Helskoning standard 1.100kr ink moms

Halvskoning standard  800kr ink moms

Verkning standard 400kr ink moms

Kvalificerat arbete enl ordinarie prislista


För tidsbokning Seglinge kontakta mig på tfn; 070 694 16 67

För tidsbokning veterinär kontakta Nils Roneus;  070-317 85 00


Priser inkl moms 25%;

(Priserna gäller ambulerande hovslageri ej klinikhovslagerierna)

 

Helskoning

1.500 kronor inkl arbete och standardmaterial.


 

Halvskoning

1.000 kronor inkl arbete och standardmaterial.


 

Verkning

500 kronor inkl arbete


Kvalificerat arbete

Ex fång, böld, fraktur etc

1.250 startavgift 90min

625kr per båbörjad 30min efter första 90min

 + ev material


Smidestillägg/varmskoning

500 Kronor


Tappsko

Egen kund

300 kronor vid vägarna förbi

300kronor + resa om omständigt


Annans kund 900 kronor + resa

 

 

För fullständig prislista, hovsjukvård, smide etc kontakta mig.

 

 

 Reskostnader inkl moms 25%

(Ingår inom ordinarie arbetsområde = bilavgift + 30minuter)

 

Bilavgift

Upp till 10 km 100kr

 

Över 10 km 338kr

 

Inställelseavgift

Första halvtimmen 373kr

 

Varje påbörjad 15 minuters period efter första halvtimmen 125kr

 

 

 Betalningsvillkor

 

Kontant alt Swish på plats


Faktura;

Endast företagskunder och fakturan säljs, fakturaavgift 25% tillkommer.

Betalvillkor faktura är 10 dagar från fakturadatum.

 


 För fullständig prislista kontakta mig.

Med reservation för prisändringar.

Copyright @ All Rights Reserved